Beleidsbegroting

Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen en overhead

De beoogde resultaten die in 2023 moeten bijdragen aan realisatie van de doelstellingen hebben we in dit hoofdstuk aan de hand van de navolgende thema's geformuleerd:

    1. Algemene dekkingsmiddelen
    2. Overhead
Deze pagina is gebouwd op 09/17/2022 11:10:41 met de export van 09/17/2022 10:54:10