Beleidsbegroting

Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen en overhead

Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft. Voor dit programma zijn dat de volgende organisaties:

  • NV Bank Nederlandse Gemeenten
  • NV Brabant Water
  • NV Tilburgse Waterleidingmaatschappij
  • Equalit
Deze pagina is gebouwd op 09/17/2022 11:10:41 met de export van 09/17/2022 10:54:10