Beleidsbegroting

Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen en overhead

Personeel & Organisatie
De arbeidsmarkt staat onder druk. Om de gemeentelijke taken en de ambities uit het bestuursakkoord uit te kunnen voeren, is voldoende en kundig personeel nodig. In de komende jaren voeren we het programma uit ‘Succesvol de arbeidsmarkt op'. Het programma richt zich op aantrekken, (gezond) binden en boeien van medewerkers.

Informatiemanagement

In ons dagelijks werk is goede informatievoorziening een topprioriteit. Een periode van corona en lockdowns heeft deze behoefte alsmaar versterkt. We werken nu meer tijd- en plaats onafhankelijk dan ooit. Zonder onze laptops, applicaties, koppelingen en andere digitale voorzieningen kunnen we simpelweg ons werk niet doen. Daarnaast is er een groeide behoefte bij inwoners om digitaal zaken te kunnen doen. We bezitten ontzettend veel data. En al werken we hier al jaren mee, het gaat er nu om dat we dit proces automatiseren, optimaliseren en dat we steeds meer verschillende data samenvoegen. Dit zetten we in voor transparante verantwoording aan belanghebbenden zoals gemeenteraad, inwoners, ondernemers, bezoekers en samenwerkingspartners. Voor 2023 richten we ons op de volgende 3 speerpunten:

  • Meer zicht en grip door middel van datagedreven werken
  • Faciliteren werkplek van de toekomst
  • Inzet van slimme ICT-oplossingen voor efficiency- en kostenvoordelen
Deze pagina is gebouwd op 09/17/2022 11:10:41 met de export van 09/17/2022 10:54:10