Beleidsbegroting

Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen en overhead

5.1 Algemene dekkingsmiddelen

BBV-Indicatoren (Bron: waarstaatjegemeente.nl)

Gemeente Goirle

Geheel Nederland

Eenheid

2019

2020

2021

2019

2020

2021

27

Gemiddelde WOZ-waarde

x € 1.000

276

294

319

248

270

309

28

Woonlasten éénpersoonshuishouden

629

742

763

665

700

733

29

Woonlasten meerpersoonshuishouden

726

831

857

735

773

810

Legenda:

1

De gemiddelde WOZ-waarde van woningen.

2

Gemiddeld totaalbedrag in € per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.

3

Gemiddeld totaalbedrag in € per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.

Deze pagina is gebouwd op 09/17/2022 11:10:41 met de export van 09/17/2022 10:54:10