Paragrafen

Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Uitgangspunten

Het beleid van risicomanagement is Goirle is vastgesteld in de Nota weerstandsvermogen en risicomanagement. Deze nota is uit 2011, is gedateerd en vergt actualisatie. In de nota zijn weerstandsvermogen, weerstandscapaciteit en weerstandsratio nader gedefinieerd.

De belangrijkste uitgangspunten uit deze nota die voor de begroting 2023 zijn toegepast, luiden als volgt:  

  • De raad heeft eerder vastgesteld dat het een weerstandsratio nastreeft die tenminste ‘voldoende’ is. Dat betekent dat de ratio schommelt tussen de 1,0 en 1,4.
  • Er wordt onderscheid gemaakt tussen incidentele en structurele weerstandscapaciteit. Incidentele risico’s worden gedekt uit “vrije” reserves (incidenteel geld). Structurele risico’s leiden tot beleidskeuzes bij de eerstvolgende begroting (opvangen binnen de exploitatie of inkomsten vergroten door bijvoorbeeld de inzet van nog onbenutte belastingcapaciteit).
  • Omdat niet alle risico’s zich tegelijkertijd zullen voordoen, is voor de berekening van de weerstandscapaciteit bepaald een ratio van 60% van de risico’s te hanteren.
Deze pagina is gebouwd op 09/17/2022 11:10:41 met de export van 09/17/2022 10:54:10