Paragrafen

Paragraaf Grondbeleid

Uitgangspunten

Het grondbeleid heeft invloed op en een relatie met vrijwel alle programma’s:

  • Leefomgeving voor ruimtelijke ontwikkeling, wonen en verkeer
  • Inwoners voor cultuur, sport en recreatie
  • Bedrijvigheid voor economische structuur

Het beleid is vastgelegd in de Nota Grondbeleid. De risico’s bij onze grondexploitaties vormen een integraal onderdeel van de risicokaart en daarmee van de paragraaf weerstandsvermogen en risicomanagement. De ratio weerstandsvermogen grondexploitaties wordt apart berekend. In 2021 is de herijking van het grondbeleid vastgesteld, waarin aansluiting is gezocht met de notitie grondexploitatie van de commissie BBV.

Deze pagina is gebouwd op 09/17/2022 11:10:41 met de export van 09/17/2022 10:54:10