Paragrafen

Paragraaf Verbonden partijen

Aanvullende opvallende zaken bij onze verbonden partijen

  • De Bestuurscommissie Jeugd is onderdeel van de gemeenschappelijke regeling Hart van Brabant en bestaat uit de wethouders Jeugd van de 9 deelnemende gemeenten. Er wordt samengewerkt op het gebied van beleid, inkoop, administratie, monitoring en innovatie. Voor de bijdrage jeugd is in onze begroting 2023 een bedrag van € 7.345 miljoen opgenomen, gebaseerd op de begroting 2023 van de regio Hart van Brabant.
  • De Diamant-groep houdt rekening met een tekort van afgerond € 0.5 miljoen in 2023 en een positief resultaat in 2024. De bijdrage van de gemeente Goirle in dit tekort in 2023 is respectievelijk   € 38.000. Op basis van de nu bekende gegevens kunnen de gemeentelijke bijdrages gedekt worden uit de algemene reserve van de Diamant-groep. De consequenties van corona kunnen echter tot andere uitkomsten leiden indien compensatie door het ministerie wordt verstrekt.
  • De NV Tilburgsche Waterleidingmaatschappij heeft haar activa en activiteiten in 2007 overgedragen aan Brabant Water. Vanaf 2009 tot 2019 liep een procedure over de schadeloosstelling voor de verkoop van de drinkwateractiviteiten van NV TWM aan Brabant Water NV. In 2023 wordt een voorlopige afrekening verwacht.
Deze pagina is gebouwd op 09/17/2022 11:10:41 met de export van 09/17/2022 10:54:10