Paragrafen

Paragraaf Verbonden partijen

Overzicht verbonden partijen

Overzicht verbonden partijen (bedragen x € 1.000)

Taak-veld

Bestuur

Bij-drage

Belang

Verw. resultaat

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

1 jan.

31 dec

1 jan

31 dec

Gemeenschappelijke regeling met openbaar lichaam

GGD Hart voor Brabant (Tilburg)

7.1

Lid AB

892

Bijdrage per inwoner

238

7.820

7.749

23.834

31.107

Diamantgroep (Tilburg)

6.4

Lid AB

2.513

Rijksuitkering Soc. Werk-
voorziening

nog niet bekend

5.546

5.363

14.289

14.918

Veiligheidsregio Midden en West Brabant (Tilburg)

1.2

Lid AB

1.225

Inwoneraantal

2.829

18.832

18.703

43.130

47.892

Omgevingsdienst Midden en West Brabant (Tilburg)

8.3

Lid AB

190

Ingebracht werk en inwoneraantal

164.000

2.918

2.325

3.480

3.285

Regionale Ambulance voorziening (Tilburg)

1.2

Lid AB

0

Geen bijdrage

489

13.738

14.180

25.744

32.686

Regio Hart van Brabant (Tilburg)

0.1

Lid AB

106

Bijdrage per inwoner

549

572

652

2.136

1.397

Gemeente Oosterhout (Equalit)

0.4

n.v.t.

1.193

Contract

0

0

0

0

0

Deelnemingen

NV Brabant Water (Breda)

7.2

Aandeelhouder

0

40 aandelen

nog niet bekend

635.876

665.384

456.765

479.546

NV Tilburgse Waterleiding Maatschappij (Tilburg)

7.2

Aandeelhouder

0

450 aandelen

130

44.473

44.681

267

238

NV Bank Nederlandse gemeenten (Den Haag)

0.5

Aandeelhouder

0

12.636 aandelen

nog niet bekend

4.154.000

4.364.000

149.689.000

160.359.000

Stichtingen en verenigingen

Midpoint (Tilburg)

3.1

Lid AB

115

Bijdrage per inwoner

0

903

938

1.963

2.367

Deze pagina is gebouwd op 09/17/2022 11:10:41 met de export van 09/17/2022 10:54:10