Financiële begroting

Meerjarenramingen

Meerjarenramingen

Nr.

Omschrijving programma

2023

2024

2025

2026

1

Inwoner

-28.026

-28.250

-28.702

-29.045

2

Leefomgeving

-9.362

-9.268

-9.436

-9.507

3

Bedrijvigheid

-205

-212

-219

-226

4

Bestuur en organisatie

-2.116

-2.039

-2.126

-2.171

Algemene dekkingsmiddelen

48.948

50.681

52.287

49.985

Overhead

-7.993

-8.115

-7.571

-7.733

Subtotaal

1.245

2.797

4.233

1.303

Mutatie reserves

360

-276

-276

-276

Resultaat

1.605

2.521

3.957

1.027

Deze pagina is gebouwd op 09/17/2022 11:10:41 met de export van 09/17/2022 10:54:10