Beleidsbegroting

Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen en overhead

Rekening 2021

Begroting 2022
incl wijziging

Begroting 2023

Totaal lasten

13.790

10.750

9.125

Totaal baten

50.067

49.682

50.440

Saldo programma

36.278

38.932

41.315

 

Deze pagina is gebouwd op 09/17/2022 11:10:41 met de export van 09/17/2022 10:54:10