Beleidsbegroting

Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen en overhead

Informatiemanagement
Meer zicht en grip door middel van datagedreven werken
We zijn van start gegaan met datagedreven werken in GHO-verband. De pilot is opgeschaald naar de praktijk en het team gevormd. We gaan de juiste technische, ethische en wettelijke randvoorwaarden neerzetten, zodat vragen opgepakt kunnen worden. Het inzetten van een monitor voor het sociaal domein is een manier om hier meer zicht en grip te krijgen. Maar denk ook aan thema’s rondom klimaat, milieu en energie. Het in kaart brengen en analyseren van data kan leiden tot nieuwe inzichten en beleid en daarmee de besluitvorming verbeteren. Komende jaren gaan we dit verder uitbouwen en professionaliseren.

Faciliteren werkplek van de toekomst
Volgend jaar gaan we digitale werkplek van de toekomst verder inrichten. Zo werken we steeds flexibeler en tijd- en plaats onafhankelijker. Waar het eerst leek dat het extra kosten met zich zou meebrengen, blijkt dat we op bepaalde vlakken ook enige besparingen kunnen realiseren.

Inzet van slimme ICT-oplossingen voor efficiency- en kostenvoordelen
Het Sociaal domein neemt (met iets opgelopen vertraging) begin 2023 het nieuwe regiesysteem in gebruik. Daarnaast starten we in 2023 een verkenning op voor de implementatie van het nieuwe zaaksysteem. Bij de implementaties van deze twee systemen is Goirle bewust ‘volgend’ op de andere gemeenten binnen de Equalit-share. Wel houden we in de gaten hoe het daar loopt, en pakken we kansen mee om efficiency-slagen te maken in onze werkprocessen. Zoals de gezamenlijke aanschaf (waardoor kostenvoordeel) van een tool voor digitale ondertekening, als onderdeel van het nieuwe zaaksysteem. Vooruitlopend op de implementatie van het nieuwe zaaksysteem wil Goirle daar volgend jaar al een start mee maken (om daarna verder uit te bouwen). Op die manier verspreiden we de impact die dergelijke veranderingen heeft op de organisatie, terwijl we continu slimme verbeterstappen zetten.

Personeel en Organisatie
Arbeidsmarkt
Om succesvol op de arbeidsmarkt te zijn, is het nodig een goede Arbeidsmarktstrategie te ontwikkelen. Het maken van een arbeidsmarktbeleid met lef en energie waarbij we uitgaan van onze eigen onderscheidende kracht. In de arbeidsmarktstrategie geven we aan hoe we dit aanpakken en vormgeven.

In de tussentijd werven we gericht en zetten we (als het nodig is) werving en selectiebureaus in. Deze bureaus  zoeken naar nieuwe medewerkers in deze moeilijke arbeidsmarkt.

We ontwikkelen een trainee-programma. We zoeken hierbij de samenwerking in de regio (Hart van Brabant of GHO) of voor Goirle specifiek.
Daarnaast stimuleren we de inzet van stagiaires. Op deze manier willen we ze vroeg kennis laten maken met onze organisatie. We proberen op deze manier stagiaires blijvend aan ons te binden.

Duurzame inzetbaarheid en vitaliteit
De gemiddelde leeftijd van ambtenaren stijgt, er is een gemiddeld ziekteverzuim, de vraag naar personeel neemt toe, gemeenten krijgen complexe taken erbij en door technologisering verandert het werk voor ambtenaren. Voor de gemeente is het duurzaam inzetbaar houden van personeel de komende jaren een absolute must. 

Met strategische personeelsplanning brengen we per domein en team in kaart welke veranderingen en ontwikkelingen er zijn en wat hiervoor nodig is. Met als doel de juiste persoon, op het juiste moment op de juiste plaats.

Deze pagina is gebouwd op 09/17/2022 11:10:41 met de export van 09/17/2022 10:54:10