Beleidsbegroting

Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen en overhead

  • Stabiliseren van de lokale lastendruk

Lokale heffingen zijn de tweede belangrijke, structurele inkomstenbron van de gemeente. Onder andere daarmee kunnen we een deel van ons hoge ambitieniveau realiseren. Van onze inwoners, bedrijven en toeristen vragen we echter geen onbegrensde bijdrage. Daarom stijgen onze lokale lasten ten hoogste met de inflatie;

De gemeente Goirle neemt in de Atlas voor Lokale lasten de 208e positie in (van de 344 gemeenten) voor 2022 waarbij geldt dat nummer 1 de laagste lokale lasten heeft. Dit betreft de rangorde voor eigenaar/bewoners (meerpersoonshuishouden). De positie voor de huurder is plaats 33. Wij streven ernaar om onze positie aanzienlijk te verbeteren.

  • Financieel gezonde gemeente

We streven ernaar onze (toekomstige) taken en ambities, en de daaruit voortkomende beleidskeuzes in een stabiel evenwicht te brengen met onze inkomsten en uitgaven. Daarmee blijven we in staat onze eigen keuzes te kunnen maken. In 2022 brengen we in de programmabegroting 2023 onze baten en lasten meerjarig in de richting van een stabiel evenwicht en zorgen we dat onze weerstandsratio voldoende blijft (tussen 1,0 en 1,4);

  • Transparante verantwoording

Het past bij onze Gôolse democratie om inwoners de kans te geven te begrijpen wat er met hun belastinggeld en de overige inkomsten van de gemeente, is gebeurd. In 2022 en verder ervaren onze raadsleden -als vertegenwoordiging van onze inwoners- de effecten die met de doorontwikkeling van de P&C-cyclus in gang is gezet.

Deze pagina is gebouwd op 09/17/2022 11:10:41 met de export van 09/17/2022 10:54:10