Beleidsbegroting

Programma 5 Algemene dekkingsmiddelen en overhead

2022

2023

  • Totale kosten voor de overhead

7.683

7.993

  • Opslag op directe salarislasten (toegepast bij afvalstoffenheffing en rioolheffing)

107%

115%

  • Overhead toe te rekenen aan grondexploitaties en kapitaalwerken

964

1.095

  • Percentage overhead

12,60%

11,94%


De stijging in de totale kosten voor de overhead wordt voornamelijk veroorzaakt door de stijging van de lonen, en de hogere lasten van automatisering.

Deze pagina is gebouwd op 09/17/2022 11:10:41 met de export van 09/17/2022 10:54:10