Beleidsbegroting

Programma 1 Inwoner

De beoogde resultaten die in 2023 moeten bijdragen aan realisatie van de doelstellingen hebben we in dit hoofdstuk aan de hand van de navolgende thema's geformuleerd:

1.1 Preventie
1.2 Onderwijs
1.3 Zorg en activering

Deze pagina is gebouwd op 09/17/2022 11:10:41 met de export van 09/17/2022 10:54:10