Beleidsbegroting

Programma 1 Inwoner

Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft. Voor dit programma zijn dat de volgende organisaties:
-   GGD Hart voor Brabant  
-   Regio Hart van Brabant
-   Diamantgroep
-   Midpoint
-   Regionale Ambulance Voorziening

Deze pagina is gebouwd op 09/17/2022 11:10:41 met de export van 09/17/2022 10:54:10