Beleidsbegroting

Programma 1 Inwoner

 - Tegengaan van eenzaamheid
Eenzaamheid zien we terugkomen bij verschillende groepen inwoners. Dit zien we in de monitor van de GGD voor jeugd en volwassenen en vanuit gesprekken met onze samenwerkingspartners. In 2023 is het taboe rondom eenzaamheid verminderd en hebben onze inwoners handvatten en oplossingen verkregen die vereenzaming terugdringt en/of voorkomt.

- Stimuleren van sport, bewegen en cultuur
Inzetten van sport, bewegen en cultuur voorkomt gezondheidsproblemen en versterkt de sociale basis van Goirle. In 2023 blijven we de sport- en cultuurdeelname van onze inwoners stimuleren en/of faciliteren.

- Behoud van een gezonde en krachtige jeugd
Onder jeugd zien we een groeiend percentage dat kampt met gezondheidsproblematiek en depressie. De komende jaren willen we de ondersteuning verschuiven naar het voorkomen van zorg. Hierdoor groeien meer jeugdigen gezond en veilig op.

- Investeren in gezond ouder worden
De groep oudere inwoners wordt steeds groter in Goirle en Riel. Dit zien we in de demografische gegevens van de GGD en in het bevolkingsregister. De komende jaren willen we de ondersteuning stap voor stap verschuiven van verlenen van zorg naar het voorkomen ervan. Hierdoor blijven ouderen langer fysiek en mentaal gezond.

- Erkennen en ondersteunen van (jonge) mantelzorgers
We zijn ons bewust van de waarde én kwetsbaarheid van de mantelzorgers in onze gemeente. In onze gemeente erkennen en waarderen we onze mantelzorgers en voorkomen we uitval van mantelzorgers bij de uitvoering van hun mantelzorgtaken.

- Inzetten op inclusiviteit en gelijke kansen voor inwoners
Individualisering en sociale en economische verschillen tussen groepen inwoners nemen toe. We willen de sociaal en economische verschillen verkleinen en de kans om mee te doen vergroten. Zo kunnen inwoners gebruik maken van regelingen die meedoen makkelijker maken en bereiken we inwoners eerder die problemen hebben.

 - Mogelijk maken van financiële zelfredzaamheid en arbeidsparticipatie
Het aantal inwoners met financiële problemen neemt toe. Inwoners zijn in een zo vroeg mogelijk stadium in beeld, zodat verergering van schulden wordt voorkomen. We streven naar bestaanszekerheid en werk voor iedereen.

Deze pagina is gebouwd op 09/17/2022 11:10:41 met de export van 09/17/2022 10:54:10