Beleidsbegroting

Programma 1 Inwoner

1.2 Onderwijs

Gemeente Goirle

Geheel Nederland

Indicatoren (Bron: waarstaatjegemeente.nl)

Eenheid

2019

2020

2021

2019

2020

2021

1

Absoluut verzuim leerplichtige leerlingen

Aantal

1.5

1.6

3.3

2.4

2.7

2.5

2

Relatief verzuim leerplichtige leerlingen

Aantal

15

14

14

29

19

3

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

%

1.8

1.3

1.3

2.1

1.8

1.9

Legenda

1

Absoluut verzuim: als een leerplichtige en/of kwalificatie-plichtige jongere niet op een school of instelling staat ingeschreven. Aantal per 1.000 leerlingen.

2

Relatief verzuim: als een jongere wel op een school of instelling staat ingeschreven maar gedurende een bepaalde tijd de lessen of praktijk verzuimt. Aantal per 1.000 leerlingen.

3

Percentage van het totaal aantal leerlingen van het VO en MBO dat zonder startkwalificatie het onderwijs verlaat.

Deze pagina is gebouwd op 09/17/2022 11:10:41 met de export van 09/17/2022 10:54:10