Beleidsbegroting

Programma 1 Inwoner

- Behoud van een gezonde en krachtige jeugd
De komende jaren willen we de ondersteuning voor de jeugd zoveel mogelijk binnen de eigen kracht en in de directe omgeving van de jeugdige organiseren. Waar nodig zal specialistische jeugdhulp worden toegekend.

- Investeren in gezond ouder worden
 Voor de inwoners die hun hulpvraag niet op kunnen lossen in de sociale basis bieden wij ondersteuning. Deze ondersteuning bieden wij zo licht en zo kortdurend mogelijk. We schalen op naar maatwerk waar dit nodig is. Hierbij doen we alleen wat écht nodig is. Dit doen wij in samenwerking met het dorpsteam Goirle.

- Erkennen en ondersteunen van (jonge) mantelzorgers
Mantelzorgers die toch een hulpvraag krijgen die niet op te lossen is in de sociale basis bieden wij ondersteuning. Deze ondersteuning bieden wij zo licht en zo kortdurend mogelijk. We schalen op naar maatwerk waar dit nodig is. Hierbij doen we alleen wat écht nodig is.

- Inzetten op inclusiviteit en gelijke kansen voor inwoners
Voor de inwoners die hun hulpvraag niet op kunnen lossen in de sociale basis bieden wij ondersteuning. Ook hier geldt dat we deze ondersteuning zo licht en zo kortdurend als mogelijk bieden. Maatwerk wordt alleen ingezet als dat écht nodig is.

- Mogelijk maken van financiële zelfredzaamheid en arbeidsparticipatie
In onze inzet leggen we de focus op het weer mee laten doen van kwetsbare inwoners in de arbeidsmarkt. Daarom continueren we in 2023 de aanpak Goirle aan de slag en intensiveren we de voorlichting over het minimabeleid.

- Verbinden wonen en zorg

In de regio Hart van Brabant is een regionale woonzorganalyse uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in wonen en zorg.  In 2023 stellen we een lokale woonzorgvisie op. Vervolgens stellen we een verordening op waarmee we met voorrang woningen toewijzen aan kwetsbare doelgroepen en werken we lokaal en regionaal samen om de invulling van deze opgave verder vorm te geven.

Deze pagina is gebouwd op 09/17/2022 11:10:41 met de export van 09/17/2022 10:54:10