Beleidsbegroting

Programma 1 Inwoner

1.1 Preventie

Gemeente Goirle

Geheel Nederland

Indicatoren (Bron: waarstaatjegemeente.nl)

Eenheid

2019

2020

2021

2019

2020

2021

1

Niet-sporters

%

45.5

49.3

Lokale indicatoren (bron: eigen onderzoek, GGD, RIVM, waarstaatjegemeente.nl)

Eenheid

2021

2

Inwoners dat hulp geeft aan buren

%

69

3

Inwoners dat aandacht heeft voor buren in een zorgwekkende situatie

%

37

4

Inwoners dat actief is in het verenigingsleven

%

65

5

Inwoners dat vrijwilligerswerk doet

%

42

6

Inwoners dat zorg geeft aan een hulpbehoevende naaste

%

51

7

Buurtbewoners staan voor elkaar klaar

%

65

8

Score sociale samenhang

aantal

5.2

9

Burgerinitiatieven (die ondersteund worden) in de gemeente Goirle

aantal

36

10

Mantelzorg verlenen

%

15.5

11

Personen met voldoende regie over eigen leven

%

90.8

12

Goed ervaren gezondheid

%

78.9

13

Inwoners dat voldoet aan beweegrichtlijn

%

48.9

Legenda

1

Percentage niet wekelijkse sporters tov de bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 en ouder dat niet minstens een keer per week aan sport doet.

2

Percentage inwoners van de gemeente Goirle dat hulp geeft aan buren.

3

Percentage inwoners dat aandacht heeft voor buren in een zorgwekkende situatie.

4

Percentage inwoners dat actief in het verenigingsleven is.

5

Percentage inwoners dat in de afgelopen 12 maanden vrijwilligerswerk heeft gedaan.

6

Percentage inwoners dat zorg  aan een hulpbehoevende naaste biedt.

7

Percentage inwoners dat vindt dat buurtbewoners voor elkaar moeten klaarstaan.

8

Score die de gemeente Goirle heeft voor sociale samenhang.

9

Aantal burgerinitiatieven die de gemeente Goirle ondersteunt.

10

Percentage inwoners dat mantelzorg verleent.

11

Percentage inwoners dat matig/veel regie over eigen leven ervaart (RIVM.NL).

12

Percentage inwoners dat een goede gezondheid ervaart (RIVM.NL).

13

Percentage inwoners dat voldoet aan de beweeglichtlijnen (RIVM.nl).

Deze pagina is gebouwd op 09/17/2022 11:10:41 met de export van 09/17/2022 10:54:10