Beleidsbegroting

Programma 2 Leefomgeving

De beoogde resultaten die in 2023 moeten bijdragen aan realisatie van de doelstellingen hebben we in dit hoofdstuk aan de hand van de navolgende thema's geformuleerd:

2.1. Slim omgaan met ruimtegebruik
2.2. Verstandig omgaan met natuurlijke hulpbronnen
2.3. Zorg voor veilige leefomgeving

Deze pagina is gebouwd op 09/17/2022 11:10:41 met de export van 09/17/2022 10:54:10