Beleidsbegroting

Programma 2 Leefomgeving

2.1 Slim omgaan met ruimtegebruik

Gemeente Goirle

Geheel Nederland

BBV-Indicatoren
(Bron: waarstaatjegemeente.nl)

Eenheid

2019

2020

2021

2019

2020

2021

1

Nieuw gebouwde woningen

Aantal

6.4

6.2

9.2

8.9

2

Demografische druk

%

83

84.3

84.6

69.8

70

70.1

Lokale indicatoren

Eenheid

2020

2021

3

Aantal verkeersongevallen

Aantal

2

Legenda:

1

Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen, exclusief overige toevoegingen, zoals transformaties.

2

Het aantal personen van 0 tot 20 jaar én 65 jaar of ouder, per honderd personen van 20 tot 65 jaar.

3

Het aantal verkeersongevallen per 1.000 inwoners (waarstaatjegemeente.nl)

Deze pagina is gebouwd op 09/17/2022 11:10:41 met de export van 09/17/2022 10:54:10