Beleidsbegroting

Programma 2 Leefomgeving

Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft. Voor dit programma zijn dat de volgende organisaties:

  • Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
  • Regio Hart van Brabant
  • NV Brabant Water
  • Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
  • Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
Deze pagina is gebouwd op 09/17/2022 11:10:41 met de export van 09/17/2022 10:54:10