Beleidsbegroting

Programma 2 Leefomgeving

2.2 Verstandig omgaan met natuurlijke bronnen

BBV-Indicatoren (Bron: waarstaatjegemeente.nl)

Gemeente Goirle

Geheel Nederland

Eenheid

2019

2020

2021

2019

2020

2021

1

Omvang huishoudelijk restafval

kg per inwoner

161

170

2

Hernieuwbare elektriciteit

%

9.4

9.8

17.1

20

26.8

Legenda:

1

Niet gescheiden, ingezameld huishoudelijk afval.

2

Hernieuwbare elektriciteit - niet gedefinieerd.

Deze pagina is gebouwd op 09/17/2022 11:10:41 met de export van 09/17/2022 10:54:10