Beleidsbegroting

Programma 4 Bestuur en organisatie

4.2 Dienstverlening

BBV-Indicatoren (Bron: waarstaatjegemeente.nl)

Gemeente Goirle

Grootteklasse < 25.000 inwoners

Geheel
Nederland

Eenheid

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

N.v.t.

Lokale indicatoren 

Eenheid

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Servicenormen*

-

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

Online aangevraagde producten en diensten in relatie tot het aantal baliebezoeken. 

%

n.b.

n.b.

35%

Directe dienstverlening

Rapport-cijfer

n.b.

6,82

n.b.

6,88

6,87

6,57

6,74

6,79

6,90

Legenda:

* Aanvullende indicatoren over servicenormen worden in de 2e helft 2021 in GHO verband nader gedefinieerd. 

Online aangevraagde producten irt baliebezoeken. Bron: eigen data (voor het eerst in 2020)

Directe dienstverlening: Gemiddelde rapportcijfer dat inwoners geven voor de dienstverlening van de gemeente. Bron: Waarstaatjegemeente.nl.

Deze pagina is gebouwd op 09/17/2022 11:10:41 met de export van 09/17/2022 10:54:10