Beleidsbegroting

Programma 4 Bestuur en organisatie

Rekening 2021

Begroting 2022
incl wijziging

Begroting 2023

Totaal lasten

2.274

2.164

2.383

Totaal baten

307

270

266

Saldo programma

-1.967

-1.894

-2.116

 

Deze pagina is gebouwd op 09/17/2022 11:10:41 met de export van 09/17/2022 10:54:10