Beleidsbegroting

Programma 4 Bestuur en organisatie

4.1 Bestuur

BBV-Indicatoren (Bron: waarstaatjegemeente.nl)

Gemeente Goirle

Grootteklasse < 25.000 inwoners

Geheel
Nederland

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

N.v.t.

Lokale indicatoren

Eenheid

2018

2019

2020

2018

2019

2020

2018

2019

2020

Waardering van de samenwerking met inwoners

Rapport-cijfer

-

6,13

-

6,12

6,22

6,32

6,09

6,15

6,24

Legenda:

Waardering samenwerking: het gemiddelde rapportcijfer dat inwoners geven voor de samenwerking met inwoners en organisaties en de mate waarin zijn worden betrokken bij de totstandkoming en uitvoering van beleid (Bron: Waarstaatjegemeente.nl)

 

Deze pagina is gebouwd op 09/17/2022 11:10:41 met de export van 09/17/2022 10:54:10