Beleidsbegroting

Programma 4 Bestuur en organisatie

Verbeteren Dienstverlening

  • Vernieuwing website

De gemeentelijke website is de spil van de digitale dienstverlening van onze gemeente. De huidige website voldoet niet meer. Een nieuwe website ondersteunt bezoekers beter: ze kunnen hun doel (bijvoorbeeld iets bestellen, informatie opzoeken) makkelijk bereiken. De techniek voldoet aan de moderne tijd. Een nieuwe website voldoet natuurlijk ook aan de eisen die de rijksoverheid aan de digitale dienstverlening van gemeenten stelt.

  • Klanttevredenheidsonderzoek en servicenormen

We vinden de mening van onze inwoners over dienstverlening belangrijk. Samen met de gemeenten Hilvarenbeek en Oisterwijk onderzoeken we verschillende systemen waarmee we de tevredenheid van onze inwoners kunnen meten. Uit de resultaten daarvan leiden we verbeterpunten af. We leggen servicenormen vast waaraan we ons houden.

  • Wet open overheid (Woo)

We voldoen aan de wetgeving vanuit de Woo. De beschikbare middelen vanuit het Rijk zijn voor ons leidend voor de aanpak. We werken voor de implementatie zoveel mogelijk samen binnen GHO.

Deze pagina is gebouwd op 09/17/2022 11:10:41 met de export van 09/17/2022 10:54:10