Beleidsbegroting

Programma 3 Bedrijvigheid

3. Bedrijvigheid

BBV-Indicatoren
(Bron: waarstaatjegemeente.nl)

Gemeente Goirle

Geheel
Nederland

Eenheid

2019

2020

2021

2019

2020

2021

1

Functiemengingsindex

%

43.6

43.9

53.3

53.2

2

Bedrijfsvestigingen

Aantal

151

157.3

151.3

158.1

Lokale indicatoren
(bron: eigen onderzoek, GGD, RIVM, waarstaatjegemeente.nl)

Eenheid

2019

2020

3

Ondernemerstevredenheid

Cijfer

6,8

Legenda:

1

Functiemengingsindex weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen.

2

Aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar.

3

Lokale ondernemers over de dienstverlening en het ondernemersklimaat. (2 jaarlijks MKB onderzoek 2018/2019 en 2020/2021)

Deze pagina is gebouwd op 09/17/2022 11:10:41 met de export van 09/17/2022 10:54:10