Financiële begroting

Totaaloverzicht van baten en lasten van alle taakvelden

Toelichting op de jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

Bestuur
Dit zijn de salariskosten gemeenteraad, college, lokale rekenkamer en griffie.

Organisatie
De salariskosten stijgen door

      • Periodieke verhoging voor medewerkers
      • Stijging brutosalarissen met 3% vanwege de generieke salariskostenstijging
      • meerjarenraming 2024 -2026: 2024: 3,9%; 2025: 3,8%; 2026: 3,6%

Voormalig personeel
In 2023 heeft de raming betrekking op personeelsleden die (gedeeltelijk) zijn afgekeurd. De gemeente is eigen-risicodrager.

Deze pagina is gebouwd op 09/17/2022 11:10:41 met de export van 09/17/2022 10:54:10