Financiële begroting

Geprognosticeerde balans

Stand en verloop van reserves en voorzieningen bedragen * € 1.000

2023

2024

2025

2026

2027

Saldo 1-1

O

T

Saldo 1-1

O

T

Saldo 1-1

O

T

Saldo 1-1

O

T

Saldo 1-1

Algemene weerstandsreserve

4.019

4.019

4.019

4.019

4.019

Overige bestemmingsreserve

0

0

0

0

Grondexploitatie

4.155

4.155

4.155

4.155

4.155

Bovenwijkse voorzieningen

694

694

694

694

694

Coronamiddelen

619

619

619

619

619

Dekking kapitaallasten

2.084

110

1.974

110

1.864

110

1.754

110

1.644

Monumenten

45

12

12

45

12

12

45

12

12

45

12

12

45

Sportpark dekking kapitaallasten

601

150

451

150

301

150

151

150

1

Verfraaiing gemeente

173

12

25

186

12

25

199

12

25

212

12

25

225

Volkshuisvesting

233

233

233

233

233

Huisvesting onderwijs

1.371

37

400

1.734

37

800

2.497

37

800

3.260

37

800

4.023

Cultureel centrum

5.775

241

5.534

241

5.293

241

5.052

241

4.811

Sociaal domein

334

237

97

97

97

97

Totaal bestemmingsreserves

16.084

799

437

15.722

562

837

15.997

562

837

16.272

562

837

16.547

Totaal eigen vermogen

20.103

799

437

19.741

562

837

20.016

562

837

20.291

562

837

20.566

Voorzieningen

Pensioenen politieke ambtsdragers

2.574

90

80

2.564

90

80

2.554

90

80

2.544

90

80

2.534

Gemeentegebouwen

629

443

263

449

305

266

410

231

268

447

173

271

545

Rioolheffing

1.179

250

929

250

679

679

679

Afvalstoffen

305

305

305

305

305

Totaal voorzieningen

4.687

783

343

4.247

645

346

3.948

321

348

3.975

263

351

4.063

Totaal reserves en voorzieningen

24.790

1.582

780

23.988

1.207

1.183

23.964

883

1.185

24.266

825

1.188

24.629

Deze pagina is gebouwd op 09/17/2022 11:10:41 met de export van 09/17/2022 10:54:10