Paragrafen

Paragraaf Lokale heffingen

Tarievenoverzicht huishoudens

Nederland 2022

Goirle

2022

2023

OZB eigenaar woningen

0,0978%

0,1267%

0,1081%

OZB eigenaar/gebruiker niet-woningen

0,5208%

0,6038%

0,5753%

Afvalstoffenheffing (meerpersoons)

€ 317,00

€ 255,36

€ 227,16

Rioolheffing eigenaar & gebruik

€ 207,00

€ 166,07

€ 205,68

Bruto woonlasten

€ 904,00

€ 807,12

€ 811,19

Hondenbelasting

€ 39,60

€ 38,76

€ 39,12

Tarieven Nederland 2022: Bron COELO - Atlas van de lokale lasten 2022.

Deze pagina is gebouwd op 09/17/2022 11:10:41 met de export van 09/17/2022 10:54:10