Paragrafen

Paragraaf Lokale heffingen

Inzicht in kostendekkendheid

Afval-
stoffen-
heffing

Riool-
heffing

Markt-
gelden

Honden- belasting

Leges

Titel I

Titel II

Titel III

Taakveld

7.3

7.2

3.3

Divers

Divers

8.1/8.3

Divers

Netto kosten taakveld

1.565

2.181

5

74

-

-

-

Kosten, incl. rente

2.128

2.192

6

74

-

-

-

Inkomsten, excl. Heffing

563

11

1

0

-

-

-

Toe te rekenen kosten

528

532

10

2

-

-

-

Kwijtschelding

50

9

0

2

-

-

-

Overhead, incl. rente

79

320

9

0

-

-

-

BTW

399

203

1

0

-

-

-

Totale kosten

2.094

2.713

15

76

-

-

-

Opbrengst heffingen

2.095

2.462

12

76

-

-

-

Mutatie met voorziening

0

250

0

0

0

0

0

Dekkingspercentage

100%

100%

87%

100%

-%

-%

-%

Het percentage kostendekkendheid Leges is per titel in beeld gebracht. De tarieven van Titel II Fysieke leefomgeving en Titel III Europese dienstenrichtlijn) zijn in 2021 fors verhoogd, waardoor de kostendekkendheid is gestegen.  Het is gebruikelijk dat voor de diensten in Titel III een relatief lage mate van kostendekkendheid wordt begroot. Horeca gelegenheden en evenementen houden een gemeente ‘levendig’. Doorgaans wordt daarom vaak de bestuurlijke keuze gemaakt om de tarieven voor deze vergunningen minder dan kostendekkend vast te stellen.

Het onderzoek naar kostendekkendheid leges voor 2023 is nog niet afgerond op het moment dat we het boekwerk begroting 2023 maken (aug 2022). De kostendekkendheid brengen we in beeld in de besluitvormende stukken voor de legesverordening 2023. In oktober 2022 besluit de Eerste Kamer of de Omgevingswet in werking treedt per 1 januari 2023.

Deze pagina is gebouwd op 09/17/2022 11:10:41 met de export van 09/17/2022 10:54:10